Växlingsbara

rullstolshjul med backspärr

"Möjligheten att variera växling underlättar vardagen. Nedväxlingen ger mer kraft och med backspärren inkopplad rullar rullstolen inte bakåt och ger tid att ta nytt tag eller vila i backar."

Hjul

De växlingsbara rullstolshjulen

Gearwheels rullstolshjul med två växlar och backspärr ger mer kraft och underlättar vardagen. Hjulen är gjorda för att passa manuella rullstolar så som Panthera och Helium Quicke.

Växling sker genom att vrida på växelspaken placerad på utsidan av vardera hjul. Det enda som behöver monteras på rullstolen är en rullstolsspecifik adapter för att göra växlingen möjlig. För övrigt är rullstolen oförändrad.

Gearwheel
Panthera-U2-Light-adapter-3
Bild-6